Monthly Archives novimber 2013

RK

Ik sil der tink noch wol wat ‘literêrs’ oer skriuwe, mar sûnt snein 03-11-2013 bin ik katholyk wurden. It moast. Yn Snits, dêr’t ik trije en heal jier wenne haw siet ik der al hiel ticht tsjinoan. Myn leave muze Dinie hat deselde beslissing naam. Hjirûnder har Facebookstikje. Hoi. Afgelopen zondag was bijzonder. Afzonderlijk van […]

‘It spoek fan de Bûterhoeke’, in horrorferhaal fan Abe de Vries

Duo von Däniken op Explore The North

Duo von Däniken bestaat uit de Fryske dichters Cornelis van der Wal en Anne Feddema. Naast hun (internet)cabaret voor het literaire tijdschrift ensafh.nl maken ze muziek. Vanavond brengen ze de kleine rockopera Nordic Walkmen… Eclectische elektronica, samples, met live instrumenten en visuele vondsten. Explore The North, 23-11-2013