Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2020

  • ‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’

    Bespotlik, dat Ljouwerter Pidgin-projekt fan Explore The North. Der wurdt yn it foar al fan út gien dat wy allegear Nederlânsk prate thús. Krekt of bestiet it Frysk net. https://explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx ‘Spreek jij thuis een andere taal dan het Nederlands?’