Gesellich muzykje foar in reinige dei

Sa’n 5 jier lyn makke neffens my. Opus safolle… Ik fyn it sels ien fan yn meast slagge (pop)nûmers. Soe der eins ris in klipke by meitsje moatte. Komt noch. Harkje nei: Ik bin de dea.

Jûn rjappels tink

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *