Portret Anne Feddema en sa

Ja goeie minsken, hjir is Knilles wer. Juster gjin blochke, fanwegen horeka ferpichtings. Moarn tink  (ik moat it noch montearje) de opname fan Feddema syn Kaspar Hauser Suite. Ik set it op You Tube. As Omrop Knilles it goedfynt alteast.

Ja, juster wie dus de ûntbleating fan Anne syn selsportret nei oanlieding fan de Gysbert 2009. In hiele moaie presintaasje, dêr’t net in soad folk op ôfkaam spitigernôch. Nuver hear, dat alle âld Gysbert-winners it ôfwitte litten hawwe.

It hie fansels ek better west wannear’t Feddema op syn eigen bloch wat skreaun hie oer de Gysbert Japixpriis en sa, en dit en dat, mar goed: de Fryske Bloggers stjerre út. Dus.

Hjirûnder it tige moaie en aparte selsportret, dat sûnt juster yn Tresoar hinget.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
11 years ago

As je gjin utnoeging krije om der by te wezen – en dus fan neat witte – is it net frjemd dat der gjin eardere GJ-winners wiene. Mei oare wurden, mei wat jild fan JATSMA (cq. Arriva) wie my it fest slagge en hier in priveejet (fan JATSMA) om op tiid nei Ljouwert of wer dan ek mar te reizgjen.
w.t. JdeHaan

trackback
11 years ago

[…] Lês en sjoch fier by Cornelis van der Wal […]