Skrieve met Skrievener en sù

Bin wat oan it eksperimentearjen mei Scrivener. Faaks by minsken mei in Mac al bekind, mar der is no ek in Windows ferzje yn oantocht. Mar wat is it? In programma om mei te skriuwen, en dat is moai, want dat is tafallich myn Libbenstaak. Ik haw nammers al mear fan soksoarte programma’s, mar om te sizzen dat ik se faak brûk… Dizze is fergees: lomchari en dy docht it hiel aardich. Mar, ik wit it sels ek wol: it binne yn feite allegear omballingen.

Hjir noch in pear skriuwershelpkes.

Ik waarmje jûn bakje iten op.

Comments 3