Nochris: lêzing Tromp

Ha leave berntsjes, ik bin frijwat griperich, mei pinekop. Dat ik ferwiis allinnich mar efkes nei dy briljante, folslein fernijende fyzje fan Hylke Tromp op de Frysktalige poëzij. No ek del te laden as PDF: http://www.sirkwy.nl/titel/430

Dus. Net in soad nocht oan iten tink jûn.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
11 years ago

Doe’t Gerrit Kouwenaar Tromp frege: ‘Begrijpt u een koe?’, neidat Tromp him sein hie dat er neat fan de poezy fan Kouwenaar begreep, wie Tromp ferslein.
Kouwenaar frege yn feite oan Tromp: ‘Ken je Gerrit Achterberg?’, want Gerrit Achterberg hat it gedicht DE DICHTER IS EEN KOE skreaun (yn ‘Eiland der ziel’).
Lit us sizze Cor: Tromp hat yn al dy jierren net sa’n soad byleard, krekt genoch om de middelskoallefamkes en -jonkjes mei grapkes om de earen te slaan – klisjees fan foar de eksperimintele dichters. Yn dat hele stik stiet oer poezy neat wezentliks.