Mazeppa bargelapke

No minsken, goed berjocht: de subsydzje is takind, dat it produksjeproses fan Kristus Pavlov wurdt yn gong setten.

Fierders haw ik my opjûn as nij manlik lid (jaja, grapke pikt fan Reve) fan it Skriuwersboun, mar se reagearje oant no ta noch net. Soene se net oer krityske leden kinne? Ik bedoel it goed, no.

Stampot soerkoal mei bargelapke.

P.S. It Boun hat my yn de tuskentiid wolkom hjitten as manlik lid!

Haw nei Drylts hinne en wer kuiere, mei Mazeppa fan Tsjaikofsky op ‘e earen.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ei3TZ_gljLk[/youtube]

Comments 2