Besprek FD Kristus Pavlov (wer in bytsje oanpast)

Sjoch dêr: in papagaaibesprek fan Abe de Vries. Dat moat resinsint hjitte tsjintwurdich… Ynterpretaasjes dy’t nearne op slaan… De suggestje dat ik ‘Jezus smoare wol’ is yn feite in skandelike opmerking. Ek ûnbegryplik dat it Deiblêd soks pleatse wol.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
elmar kuiper
elmar kuiper
11 years ago

Hoi Cor,

Do brûkst grutte wurden lykas ‘blasfemy’ en ‘kwealaster’ mar soest ek gewoan sizze kinne datst it smoar yn hast of datst teloarsteld bist yn itjinge
der oer dyn wurk sein wurdt yn dy resinsje. It stiet in resinsint frij om syn ynterpretaasje fan in stik tekst te jaan, ek al is dat der -neffens dy- fier by troch. In gedicht is net hillich mar it risseltaat fan wrakseljen mei taal.

Keu
Keu
11 years ago

ik fûn it wol goed te lêzen, it stik fan abe. ik wol de bondel ek noch wolris lêze

elmar kuiper
elmar kuiper
11 years ago

Cor,

It binne inkeld ‘fiergeande ynterpretaasjes, dy’t der likegoed in moai ein neist sitte kinne…’

It is mar krekt hoe’st it lêze wolst.

elmar kuiper
elmar kuiper
11 years ago

In resinsje is in miening fan in beropslêzer. Dat der yn in krante of tydskrift
mear eagen oer hinne gean… no ja dat is no ien kear sa. Ast foar dyn eigen gefoel alles jûn hast wat yn dyn fermogen leit, wie doet je dan wat?
Dyn fersen hawwe it lêste wurd!

Grutte Pier
11 years ago

Fryslân is frustaasje, no.

Pier Westra
Pier Westra
11 years ago

Om no De Vries daliks as fijân te bestempeljen giet faaks wat fier, mar ik begryp jo emoasjes wol, Knillis. It besprek komt my frijwat denigrearjend oer. ‘Kwasy mistyk’ skriuwt er. De dichter wurdt net serieus nommen, en dat is in deasonde foar in besprekker. It besprek fan Elmar Kuiper wie ek fan in beroerde kwaliteit. Eigenaardich, foar de Contrabas leveret Abe al treflike krityske stikken. Mar hjir yn Fryslân spylje oare saken ek mei, oergunstigens en frustraasje bygelyks.

Grutte Pier
11 years ago

Fan dyn kollega’s moatsto it hawwe, no.
Is Fryslân net wat te lyts foar de krityk?

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x