‘Essay’ Abe de Vries

Hjirûnder nei te lêzen. No ja, foar 99,3 %. Stie yn it Friesch Dagblad fan 06-08-2011. Hjir sil it lêste net oer sein wêze… Tink der om: myn profesijen (sjoch blochke fan juster) komme gauris út…

Efkes op de plaatsjes klikke en de bril op.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
André
11 years ago

Spitich dat De Vries yn de twadde alinea ûnder it kopke ‘Botsing’ in karikatuer fan Ensafh delset dy’t ynjûn is troch in pear minne erfarings fan ‘e ôfrûne wiken.

Fierders is dit gjin ferkeard stik, neffens my.

ES
ES
11 years ago

@ Josse:
In idee as in ‘waanidee’ betitelje is wat oars as ien ‘waansinnich’ neame.

josse de haan
josse de haan
11 years ago

It ofrune jier haw ik 2 stikken oan ensfh levere – oer de bio fan Troelstra en in besprek fan in roman troch Kingma – dy”t beide flot opnommen binne. Der sit De Vries dus fout. It oare kin ik net oersjen

josse de haan
josse de haan
11 years ago

Cor, ik haw dit s.n. essay krekt lezen en ik begryp net wat der mis is mei dit ferhaal. It is in skets fan de realiteit. Abe hat it oer 2 talen, ik haw alris pleite foar mear oersettings yn mear talen. Der wie al gau immen dy”t my foar waansinnich halde, mar dy Fryske diskusjemetoade kenne we sa njonkelytsen. Guon famyljes kikke der op. Dus, wat wolsto?

6
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x