Heidelberg

Ja, dêr wie ik de ôfrûne dagen. Jo kinne it in fakânsje neame, mar it gie yn myn gefal al wat fierder. Op itselde kuierpaad rinne dêr’t Hölderlin eartiids ek omspaande… It makke al mei al in ferpletterjende yndruk.

Dêr, oan de Philosophenweg, op in bankje, haw ik de oanset skreaun fan in Nij Gedicht. En ik haw de Heiligenberg ek op west, en waard sels ek in bytsje… yndied.

Alert! Saaie fakânsjefoto’s! Klik op de foto’s foar in grutter byld.

 

 

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *