Bakje blog

No, ik bin sa bliid as in protter dat ik de saek yn eigen hannen haw, wat it bloggen oanbelanget, en net mear by web-log sit. Myn âlde blog is no al mear as in moanne net mear berikber. Ik haw ea neffens my in backup makke, mar wêr stiet dat ek al wer…

‘Weblog.nl neemt jou zorgen over techniek en onderhoud uit handen. Het is een stabiel, snel en sociaal systeem wat je het maximale uit je schrijfkwaliteiten laat halen.’

Se hawwe hielendal gelyk, allinnich wurket it net.

Der binne ek aardich wat Fryske bloggers troffen troch de malleur by web-log.nl. Ik soe sizze:  sykje mar in oar plakje, want dit wurdt neat mear.

Jûn ôfpriisd bakje iiten fan de AH.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *