Klaas Jansma yn petear mei Geale de Martelaere

Hiene jo him faaks mist? Net sa snoad, mefrou! Jo doge nefffens my net alhiel. Mar spesjaal foar jo de werhelling fan de fia ensafh earder ferskynde ôflevering fan dit petear fan Klaas Jansma mei in ferneamd thriller skriuwer.

No freed wer in gleon-nijen-ien. Dus.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=513wOQoLQHE&context=C4d17d45ADvjVQa1PpcFNpbYaBHNzTpp6_noo_vO69wVC3g7cEyRU=[/youtube]

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *