Sherlock Holmes yn Hegebeintum

Moarn wer in nije Duo von Däniken fia ensafh.nl. Hjirûnder dy fan twa wike lyn: It Mystearje fan Hegebeintum, mei de Fryske, nee net Donald Duck, mar Sherlock Holmes… In spannend harkspul…

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/45944560″ iframe=”true” /]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *