De Roos van Mei: Romantysk Leafdesduo

Troch in fersin is myn namme net op de flyer kommen, mar ik doch al mei:

Ja, jo sjogge it goed! It romantysk leafdesduo Knilles & Elske sil hielendal los gean op it poadium!

Jûn sil ik hin mei rys, kerrysaus en eartsjes ite. Ah! It is al letter as dat ik tocht. Yn de oven mei dat bist.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *