Besprekken Dam bywurke + updeet

Mei:

Elske Kampen: Dit is it gedicht
Willem Abma: Troch eigen lânskip
Eppie Dam: mem sjocht boi (troch J. Veenbaas)

Klik hjir

Updeet. Dizze noch tafoege: Elmar Kuiper: Granytglimkes

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *