Lekkel elektlysk

Hmm lekkel, eins wer sels itensiede. Ik hie myn gasstel fuortsmiten yn Snits, ik tocht dat ik yn de twaddehânssaken hjir yn Ljouwert wol in  nije keapje koe. Dat falt oant no ta ôf! Dat ik haw foar in tientsje in twapits elektrysk itensiedersding by de Action kocht. Dêr stiet no in stoofpantsje op te sudderjen.

Hat ien fan myn lêzerkes faaks noch in gassteltsje stean? It leafst fergees… Op elektrysk wurdt it op it lêst te djoer, dat sa.

Comments 2