Foto’s presintaasje ‘Reade Bus’ fan Josse de Haan

Ljouwert, Café de Ossekop, 21-10-13

foto (10)

Josse de Haan

foto (11)

Meindert Bylsma

foto (12)

Joop Boomsma

foto (13)

Piter Boersma

foto (14)

Willem Winters

foto (15)

Ernst Bruinsma en Pieter Breuker

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *