RK

Ik sil der tink noch wol wat ‘literêrs’ oer skriuwe, mar sûnt snein 03-11-2013 bin ik katholyk wurden. It moast.

Yn Snits, dêr’t ik trije en heal jier wenne haw siet ik der al hiel ticht tsjinoan. Myn leave muze Dinie hat deselde beslissing naam. Hjirûnder har Facebookstikje.

Hoi.

Afgelopen zondag was bijzonder. Afzonderlijk van elkaar waren Cor en ik al langer met het RK-geloof bezig. Ik heb me daartoe al vanaf ongeveer mn 20e toe aangetrokken gevoeld. Dat Cor dat ook bleek te hebben was de zoveelste overeenkomst die we bleken te hebben..  
Na de cursus KatholiekZoGekNogNiet, onder zeer inspirerende leiding van pastoor Stiekema en Sander Zwezerijnen hebben we gister in de Bonifatiuskerk het Vormsel gekregen. — mei Cornelis van der Wal by Sint Bonifatiuskerk.

1454836_762400687118959_1849406776_n

Comments 1