Myn debút: “Plant”

Wannear’t it ferhaal no krekt publisearre is, kin ik sa gau net neigean, mar hjirûnder stiet de brief út 1982, fan de Hjir-redaksje dat se “Plant” pleatse sille. Ik fûn him juster by it ferhúzjen.

Net oeral mear goed lêsber, mar grif nijsgjirrich foar de *kuch* Knilles-watchers. Efkes op klikke.

Haw stampot soerkoal iten.

foto (28)

Comments 1