It ‘Noord’ gefoel wurdt der ynstampt troch krante

Ja, jo kinne it goed fernimme, dat de kranten yn Grinslân, Drinthe en Fryslân sawat itselde wurden binne. Yn de Ljouwerter ynienen allegear berjochten oer de stêd Grins bygelyks. Hat in Fries dêr belangstelling foar? My tinkt fan net.

Noch folle slimmer is it stik oer it ‘Noordelik gefoel’ yn de bylage Sneon en Snein. Mei alle geweld wurdt it der ynstampt dat de ‘Noorderlingen’ byinoar hearre. Of hearre moatte, sa fynt de kranteredaksje. Se binne noch folle slimmer as Plassterk.

As dit sa trochgiet, dan moat ik myn abo opsizze.

Kots.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
7 years ago

Ik haw my al dope litte as noardeling, no.