O goddelijke glans…

Ik sil dwaande mei de tsjokke biografy fan Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend. It moat in hiel apart mantsje west hawwe, ús Willem. En net al te aardich, tinkt my. Mar dat jout neat, as it boek mar moai is.

Yn in fier ferline hie Anne Feddema it gauris oer Bilderdijk. My stiet noch in gedicht fan Feddema, in soarte fan Bilderdijk-neifolging, op it netflues:

O goddelijke glans op de saus van pudding

Hoe’t it fierder giet wit ik net mear.
Anne! kom der mar yn!

Haw tomatesop mei hin en stokbôle iten

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Cornelis van der Wal
Cornelis van der Wal
8 years ago

Anne Feddema op Facebook: Bêste Cornelis van der Wal…ik kom der yn…euh…moat it fers út’e holle dwaan…kin it net mear fine…lit Huub Mous mar lulle..dy wit hjir neat fan…doe wie hy der noch net. O goddelijke glans op de saus van pudding Waar komt Gij vandaan? Is het waar dat ge Uw eigen weg ging? Ach!…hoe eenzaam is het glansbestaan Glans!… toe zeg het mij Geef Uw zwijgen op. Glans waarom zingt ge niet? Zijt ge ziek of zijt ge ‘t zat! Eens zong U ‘t hoogste lied, Nu glanst ge daar zoo mat. Ja zeg luister eens… het is… Read more »

Grutte Pier
8 years ago

‘O goddelijke glans op de saus van pudding’
Die regel is niet van Feddema, maar van Cees Budding
Net als het deksel van een middelgroot potje marmite

precies past op een klein potje Heinz sandwich spread
Wat een lullige poëzie over een lullig kut-ding!

(Ik kin ek dichtsje, no)

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x