Bonarius mut fut!

It is wer safier: de Hollanners sille wol wer bepale oft Friezen harren taal brûke meie as net.

In sekere Bonarius is no haadredakteur by Omrop Fryslân, de man fynt it Frysk tige dreech, en beslút dêrom dat de Omrop tenei mar twatalich wurde moat, oars kin er it net ferstean. It iennige Frysk dat er behearsket is it wurdsje ‘Goeie’. No, ik wit ek noch wol in moai Frysk wurd:

Opsokkebalje!

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Grutte Pier
7 years ago

Omrop FLUT, no (KUT mei net fan Knilles)

josse de haan
josse de haan
7 years ago

Harkje nei Willem Verf:
‘Gjin kreauwerij, kollegiaal meibreidzje – dat set siedden oan de dyk.’
Spitich dat Bonarius dit no net lêze kin, de man mist sa in soad!

Grutte Pier
7 years ago

Omrop KUT, no.