koeskoes kréatyf

Jo sille wol tinke, dy Knilles is net al te aktyf op sym blochke. Dat is wier, en it moat al oars. Mar meitsje jo gjin soargen, alles is goed hjir yn it âlde hert fan Ljouwert. Bin tige kréatyf oars mei poëzij ende proaza ende krityske skôgingen. Dêr hearre jo meikoarten wol mear oer…

foto (45)

Haw koeskoes mei woarst en slaad iten.

Comments 1