Frysk abo + Updeet

‘De #LC wordt steeds minder Fries. #Freed En kinderboeken bespreken ze zelden. Wil ik zo’n krant nog wel? *denkt aan overstap*’.

Dat is in tweet fan skriuwster Hanneke de Jong. Yndied, ik skreau it earder ek al… Stean wier yn bestân om myn abo op te sizzen.

Ek net in soad Frysk yn it Frysk Museum, mar al in poëzijfragmint fan Knilles. Ik haw der ek wolris foarstien, de wand dêr’t it projektearre wurdt, mar it duorre my te lang… No hat lykwols in oplettende besiker in foto makke…

foto (47)

 

Updeet: haw myn abo opsein, skjin myn nocht.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *