De Alphasmart Neo

It sjocht der út as boartersguod. En it wie ek bedoeld foar bern dy’t net goed type kinne. Mar foar skriuwers is it manjefyk ark.

Ik haw him no in wike, en it is it bêste skriuwapparaat ever. Punt.

Se binne wol te keap noch, fia Marktplaats en Ebay.

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *