Douwe Kalma te gast by Duo von Däniken

Hiene jo him al heard? De nije von Däniken? Nee? Ik wist wol, jo doge net alhiel.

Klik hjir

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *