Tag Archives: Anna Tilroe

Anna Tilroe: Kulturele Haatstêd

Dit lies ik krekt op it bloch fan Henk van der Veer: ‘Dat artikstyk leider mefrou Anna Tilroe na afloop fan dizze bijeenkomst mij op groan fan bovenstaande bewaering útmaakte foar ‘leugenaar’ en ‘schreeuwer’ fon ik der fer bij deur. Ut seit mear fan har as fan mij!’ It giet hjir fansels om it pleatsen fan […]

Frysk = Folklore… Neffens Anna Tilroe

Niiskrekt op Twitter: https://twitter.com/Knilless/status/701160486277144577/photo/1

Anna Tilroe mut fut!

Anna Tilroe docht wat artistyks by de Kulturele Haadstêd 2018. Eat mei fonteinen. Anna Tilroe hat wat op Fryske keunstners tsjin, dy hawwe neffens har in tige beheind artistyk ynsicht, se kinne allinnich mar mar Fryske eagen sjen. Dat, se komme net oan bod wat de KH18 oanbelanget. Anna Tilroe moat mar gau wer nei Hollân ta, […]