Tag Archives: Anne Jousma

Jousma pasta

In jiermannich lyn hie ik it boek ek alris lêzen, mar no wer efkes liend fan de byb: Douwe Kalma yn piama. Sjoch, dat is no ris in moaie titel. Skriuwer is Doeke Sijens, dêr’t Coen Peppelenbos fan bewearde dat er ôfskie naam hie fan de Fryske literatuer, mar Doeke sels hat dat tsjinsprutsen, yn […]