Tag Archives: Boek fan de Moanne

Boek fan de Bamy

It is my wat mei dy Fryske ‘literêre’ siden. Fers2 is fansels net om oan te sjen en ynhâldlik sil it folskreaun wurde troch de twa redaksjeleden, sa foarsis ik. Faaks brûkt Abe aanst ien as mear pseudonimen, om ferskaat te suggerearjen. It hat ek in hiel skoft duorre foardat de link nei harren Facebookside […]

Ek Boek fan de Moanne op in digitaal eilân

No, de ûntwerpers fan de side fan It Boek fan de Moanne hawwe blykber goed nei sirkwy.nl sjoen, want ek hjir stiet men folslein op in digitaal eilân. Ja, wat links nei boekhannels, mar dêr bliuwt it by. Gjin feed, gjin twitter, gjin Facebook, gjin nijsbrief… Wat mankearret soksoarte lju eins? Efkes in side op […]