Tag Archives: Boeken fan Fryslân

Ek Boek fan de Moanne op in digitaal eilân

No, de ûntwerpers fan de side fan It Boek fan de Moanne hawwe blykber goed nei sirkwy.nl sjoen, want ek hjir stiet men folslein op in digitaal eilân. Ja, wat links nei boekhannels, mar dêr bliuwt it by. Gjin feed, gjin twitter, gjin Facebook, gjin nijsbrief… Wat mankearret soksoarte lju eins? Efkes in side op […]

Boeken fan Bamy

Ha goeie! Ik hie, as oprjocht kwerulant en winner fan de Gouden Lykdoarn foar de meast paranoïde Skriuwer efkes by Boeken fan Fryslân ynformearre hoe’t it kaam dat der gjin titels fan Knilles fia harren side te keap wiene. It wûnder barde:  ik krige antwurd. En om’t it hjir om in algemiene kwestje giet, woe […]