Tag Archives: chili

Vivaldi (nee giet net oer muzyk)

Sûnt sawat in healjier oerstapt wat de browser oanbelanget nei Vivaldi. Yn myn belibbing de rapste fan allegear, tige moai fan uterlik, en kin ek noch yn it Frysk. Hjir op myn laptopke lit ik it draaie ûnder Chromixium, in ideale kombinaasje. Ik ynternetsje sa min mooglik ûnder Windows, dat systeem bliuwt lykwols needsaaklik foar […]

De Online drang

Ja, alwer hielendal bekommen fan it Oranje-gedoch. Lit ik der fierder mar oer swije: de Tour liket dit jier wol deeglik nijsgjirrich te wurden! Mar dat sis ik alle jierren. It sil wol wer Contador wurde. Ja, dat klipke bin ik noch mei oan ‘e gong, skave, knippe, lûd bewurkje… Minsken tink derom: Dit is […]