Tag Archives: Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche – Miserere

Samle snorremantsjes

Ik kin it net weromfine, mar sa’n tsien jier lyn (skatting, kin langer lyn wêze) stie der ris in wiidweidich artikel oer de filosoof Nietzsche yn de Moanne. Mar ús snorremantsje syn namme waard hieltyd as ‘Nietsche’ skreaun. It hiele artikel troch. Dan kin ik it al net mear goed lêze, dan nim ik it […]