Cornelis van der Wal

Tag: Hindrik van der Meer

  • Gjin prizen mear foar poëzij?

    Yep, Knilles wie ek by de útrikking fan de Gysbert, it gie my fansels benammen om it fergese iten en drinken nei de plechtichheid. De busreis nei Boalsert wie nammers ek fergees, want it OV-chip apparaat wie stikken. Weromreis ek fergees, yn ‘e auto fan… -jo leauwe it net, mar it is wier- de literatuerbefoarderer.…

  • Op besite by ferneamde Friezen

    Juster: Hindrik van der Meer Hjoed: Helena de Boer It koe minder. Bakje iten opwaarme