Tag Archives: Hugo Ball

De klanken van Byzantium

Efkes in tip foar sawol literatuerleafhawwers as lju dy’t nocht oan religy hawwe: it tige nijsgjirrich proefskrift: Frank G. Bosman, De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo Balls ‘Byzantinisches Christentum’, eigen beheer (2014). Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie. Is is fergees te besetten, mar dat ferget al wat muoite. Klik […]

Hugo Ball und Hans Arp

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9qDbE1On46o&feature=related[/youtube]