Tag Archives: Jocco Eijssen

Kultuer? Hin? Watte?

Dus, Henk Keizer is oan kant skood by KH18. Dat waard tiid. Mar wat krije wy dêrfoar yn plak? Neu Jocco, fansels hoechst gjin kulturele eftergrûn te hawwen jong, nearne foar nedich. En Frysk prate, dat hoecht ek net, hear. Stjonkfabrykjes delsette is fansels folle wichtiger. It feit allinnich al om ien dy’t neat fan […]