Tag Archives: joop boomsma

Foto’s presintaasje ‘Reade Bus’ fan Josse de Haan

Ljouwert, Café de Ossekop, 21-10-13  

Digitale Joop

In soad minsken witte it neffens my net: jo kinne ek allinnich in abonnemint op de freedskrante fan de LC nimme. Dat hie ik altyd ek al, oant ik murk dat de de bylage ‘Freed’ fergees by de byb lei. En dêr gie it my om fansels. Dêr binne se mei ophâlden, dat ik haw […]