Tag Archives: Omrop Knilles

Kaspar Hauser Suite op Omrop Knilles

Live yn Tresoar op 11-09-2010. Anne Feddema en Martin Beekman. Op Guitaar. Nei oanlieding fan de Gysbert Japixpriis 2009. Hjir klikke!

Op Omrop Knilles: Fize Kabouter

In moai lietsje oer in Kabouter. Oerienkomsten mei besteande Kabouters binne folslein tafallich. Klik hjirre

Piter Boersma lêst foar út nije bondel

Op Omrop Knilles fansels. It kulturele alternatyf foar Omrop Fryslân. Klik hjirre.

SKokkende petearen op Omrop Knilles

Moarn mear oer Sirkwy.nl. No earst in trijetal skokkende petearen. Hjirre eksklusyf op Omrop Knilles. Haw patat pinda iten avec bamyskiif.

Utbakt Sirkwy

Ja minsken, moarn sil it heve: de presintaasje fan Sirkwy.nl! Tresoar woe tink de oanfangstiid Geheim hâlde, mar neffens myn ynformante begjint it om 15:30 oere. In betroubere boarne hat my meidield dat Omrop Knilles in ferslachjouwer stjoere sil. Ik bin benijd. As dat allegear mar goed komt. Ik hie noch ferjtten te melden dat […]