Tag Archives: Reve

Horoskoop Gerard Reve

It twadde diel

Ja minsken, Knilles hat wer taslein: ik bin de earste dy’t it twadde diel fan de Reve Bio by Tresoar liend hat. Fjouwer wike de tiid om him út te lêzen. Dat moat slagje! In grut part fan dit boek spilet him ôf yn Greonterp, lykas bekind. Bin ek benijd wat der skreaun wurdt oer […]