Cornelis van der Wal

Tag: Ruurdtsje de Haan

  • In goed miel en in noflik petear

    Ja hear, it is wer safier. De safolste alvestêdetocht. En dan no in literêren ien, betocht tocht de tige orizinele en kréative geasten fen… It Skriuwersboun. Jawis, itselde Boun dat yn alle talen swijt oer de staveringskwestje. Ruurdtsje de Haan skriuwt: ‘Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk…

  • Kursus makaroany + updeet

    ‘Friese schrijvers moeten zich beter leren presente- ren. Hun voorleesbeurten zouden er aardig van opknappen. Vandaar: een heuse cursus. De kanonnen van de Friese litera- tuur zijn er niet, zaterdagmiddag in de bovenzaal van café Wouters in Leeuwarden. Voor hen is deze bij- eenkomst ook niet in de eerste plaats bedoeld. ,,Dy tinke faaks dat…