Cornelis van der Wal

Tag: Sergej Esenin

  • In slokje Koperen EEE

    Heden, gjin wetter yn Ljouwert op dit stuit. Dan mar in wyntsje by it iten! Fannemiddei efkes yn de byb oan it skriuwen west. Op myn âlde EEE. Dy sjogge jo net in soad. Der moat noch in soad barre hjirre, wat de Fryske Literatuer oanbelanget. En ja, ik bin ek by de betinking fan…

  • Esenin: It liet fan de hûn

    Klik op foto foar filmke   The Bitch Translated by Daniel Weissbort In the morning the bitch whelped Seven reddish-brown puppies, In the rye barn where a row Of bast mats gleamed like gold. Licking their pelts smooth, And underneath her, the snow Melted out in the heat. But at dusk, when the hens Were…

  • Nije rigel yn it reade boekje

    Jawis, dy Bio oer Majakovsky haw ik in pear dagen lyn al ynlevere. In prachtich boek, en op it lêst krige ik dochs wol wat te dwaan mei de dichter. Al in hiel skoft haw ik syn folsleine gedichten yn myn besit. Yn it Dútsk, fan dy reade boekjes. Krige hjoed ek de Ingelske oersetting…