Tag Archives: Sylvie Marie

Dichters en diskusje

Yo, ik bin der noch hear! Ôfrûne freed efkes nei Grins ta west, Dichters in de Prinsentuin. No foelen de foardrachten my wat ôf, tefolle op grappichheid en effekten rjochte. Mar de neipetearen wiene lykwas wenst wer tige nijsgjirrich. Ja minsken, Knilles kin ek prate. Hiel lang yn gesprek west mei de Flaamske Sylvie Marie, […]