Tag Archives: Willem Kloos

Bedoarn slaad

Ja, ik bin yn goed selskip: û.o. Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Willem Elsschot, Hans Favery, Gerrit Komrij, Willem Kloos, Lucebert, Ilja Leonard Pfeiffer, J. Slauerhoff, M. Vasalis, Joost van den Vondel en gean sa mar troch steane ek yn Ik proef iets wat bedorven is, in Hollânsktalige blomlêzing fan ‘hekeldichten’. Ik stean der yn mei it anti […]

Kloos

Krekt yn de bus krigen! Ien fan de wichtichste dichters út de Nederlânske literatuer. Mar ek in… tige apart en omstriden figuer. Ik haw wer wat te lêzen…