Mail oan Sirkwy.nl

Achte minsken,

oant no ta haw ik noch gjin reaksje krigen op myn foarige mail, en it stik op jim side is ek noch net oanpast. Jim jouwe op side http://www.sirkwy.nl/titel/370 ferkearde ynformaasje oer myn novelle Kening Kees. De persoan fan de skriuwer en de haadpersoan wurdt by jim om ien of oare reden lyksteld. Nochris: yn it boek is alhiel gjin sprake fan hokker ‘bommelding’ dan ek. It liket my dan ek ta dat it boek mar heal troch jim lêzen is.
It roait yn elts gefal nearne nei wat der op jim side stiet, en ik woe dit fersin graach sa gau mooglik korrizjeare ha.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments