Ds. Ype Schaaf

Hjir hawwe noch net genôch minsken nei sjoen! Ferjit dominee Gremdaat, hjir is ds. Ype Schaaf.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oevsNy8cp5M&context=C38e470fADOEgsToPDskKbmBXdlBh6j8uGVW3KtaTX[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *