Ferneamde Friezen by presintaasje bio Ab Visser + updeet

Dichter, blomlêzer en filosoof Pier Boorsma en Pieter dwers de Groot binne spot by de presintaasje fan de biografy fan Ab Visser. Neffens my komt Pier ek yn dat boek foar, of hat de sensuer wer taslein?

Updeet: It stoute keardeltsje Peppelenbos woe net dat ik dy foto hjir delset, dat ik haw him ferfongen troch in Link

Hjir en hjir steane noch mear foto’s fan dit barren

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *