Berjocht fan de Vlaamse Auteursvereniging

VAV is reeds enkele jaren op de hoogte van gerommel en malafide praktijken binnen een Nederlandse uitgeverij, waarbij ook een  aantal (gerenommeerde) Vlaamse auteurs gedupeerd zijn. Onlangs is een gerechtelijk onderzoek gestart, waarbij een aantal wanpraktijken van de uitgever aan het licht kwamen.

Helaas valt daar geen woord over de veelvuldige schendingen van auteursrechten. En tot onze grote frustratie waren de handen van VAV al die tijd gebonden: VAV kan geen actie ondernemen wanneer auteurs niet willen spreken – een muur waar we al vaker tegenaan liepen. VAV heeft zoveel slagkracht als er auteurs zijn die durven opkomen voor hun rechten. We wijzen onze leden  graag op de gedeelde verantwoordelijkheid: de werking van VAV is niet alleen de opdracht van het bestuur en het secretariaat, maar staat of valt ook (in een aantal gevallen) met uw engagement.

Hokker útjouwerij soene se bedoele?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *