Tag Archives: slafink

Stimme

Ja, ik wit al wat ik moarn stimme sil, it wurdt yn elts gefal net de VVD. Ik wurdt al mislik as ik de posters mei dy kop fan Aukje de Vries hjir yn Ljouwert hingjen sjoch. Jawis, Aukje de Vries. ferneamd fan har útspraak: ‘Armoede is een keuze‘. Dat soks noch talitten wurdt op […]

Deastille slafink

Dea en deastil op de Fryske weblochkes! De striders fan alear hawwe it opjûn, pinsjoen oanfrege foar it neist. In begrutlike saak. Mar aldergeloks is der oerdeis de Giro, dy’t tige eigenaardich ferrint. Ik joech oars Cadel Evans it foardiel fan ‘e twifel, mar fannemiddei wie er al wer oan it slaan. De man doocht […]