Tag Archives: Chelsea Light Moving

Nijsgjirrige poppe

No sa. In grut part fan it nije hûs al aardich ynrjochte. Lykas altyd mei in ferhuzing tink ik: wat in nijsgjirrige boeken haw ik dochs, dy moat ik lêze… En… dan ferdwine se wer yn ‘e kast. Oant… De lûdsapparatuer ek oansletten, moaie akûstyk hjirre. Ek moai is it folgjende muzykstikje. Fûn by Kicking […]