Tag Archives: Kaossilator

Boekekaoss

No minsken, de Fryske literatuer is rêden fan in wisse ûndergong! It folslein mislearre projekt ‘de Nachtrider’ hat himsels transformearre yn in eh… boekedinges. Nee, Knilles begrypt it allegear net sa goed, mar hat grutte wurdearring foar dit nije inisjatyf. Dochs? Hmm… bin neist de literatuer ek dwaande om myn Aaipodde om te bouwen ta […]

Kaossilator revisited

Jim sille wol tinke, wêr bliuwe dy blochkes fan Knilles de lêste tiid? Ik bin hiel drok oan it wurk mei skriuwen, dat dan ûnbrekt wolris de nocht om nòch wat te skriuwen. Mar dat komt goed, eangje net. Hjoed noch net skreaun, mar neat dwaan is fansels gjin opsje. Haw myn Kaossilator ôfstoft en […]