Tag Archives: Melvin van Eldik

Liwwadder Poëzie Zomeravond

Liwwadder Poëzie Zomeravond met o.a. LOGOS. Aanstaande donderdag 26 augustus wordt de Liwwadder Poëzie Zomeravond op locatie gepresenteerd: in de tuin van de oude school op de Nylânsdyk 4 tegenover Nijlânstate nu ATTEL-J waar veel kunstenaars hun atelier hebben. Bij slecht weer binnen in de smaakvolle atelierzaal, voormalige kantine van de school. Er zullen oude […]

Liwwadder Poëzie Zomeravond

Net yn de Moanne fan it Fryske Boek, mar in wike earder! Cornelis van der Wal lêst foar út syn meikoarten te ferskinen bondel. Fansels tegeare mei hiel wat oare nijsgjirrige dichters! Set it yn jo aginda!